menu

Menu

  • facebook
  • pinterest
  • instagram

Aanleg

11065902_742364905867690_3373327107294708091_n

Aanleg

Nadat het definitieve plan is uitgewerkt moet het project nog worden uitgevoerd. Bij het aanleggen van een tuin en de bijbehorende werkzaamheden komen veel dingen kijken. Omdat geen enkele tuin hetzelfde is moeten we dan ook bij iedere tuin een andere passende werkwijze uitstippelen. Hierbij moet u denken waar zetten we de containers neer, met welke machines is de tuin te bereiken, zijn eventuele vergunningen nodig om parkeerplaatsen of andere gemeentelijke grond te benutten.

Nadat we dit ook in kaart gebracht hebben kunnen de vakmensen aan het werk, afhankelijk van de omvang van de klus wordt er met 2 tot 3 mensen per project gewerkt. wanneer het project nog sneller klaar moet zijn kunnen we ons team eenvoudig vergroten.

Bij het aanleggen van een tuin in de ondergrond (fundering) het belangrijkste van de hele tuin, dit zorgt ervoor dat alles stabiel blijft liggen of juist goed groeit. Hierbij moet u denken aan een degelijk zandbed van min. 20cm en goed gevoede teelaarde onder het gazon of in de borders.
Om dit grondwerk uit te voeren beschikken wij over een uitgebreid machine park.
Als het grondwerk voltooid is geeft dit al een duidelijk beeld over de vorm van de tuin.
Tijdens het grondwerk nemen we ook eventueel het volgende mee:
Beregening installatie
Electra 230
Water
rioolwerkzaamheden

De volgende stap is de verhardingen aanbrengen hieronder verstaan wij:

– Bestrating
– Metselwerk
– Schuttingen
– Veranda’s
– Overkappingen
– Bergingen
– Kapschuren

Voor elk type is een andere werkwijze van toepassing om hier een duidelijk beeld van te krijgen kunt het beste deze link openen en bij onze uitgebreide foto reportage van de projecten kijken.

Ten slotte hebben we dan nog het aankleden van de tuin hieronder verstaan wij:

– Gras zaaien
– Graszoden leggen
– Beplanting
– Kunstgras
– Vijvers
– Zwembaden(in samenwerking met http://spazone.nl)
– Tuin verlichting
– Tuin meubelen
– Speeltoestellen

Dit kunnen we allemaal binnen ons Tuin Concept team uitvoeren en zijn daarom niet afhankelijk van derden, dit zorgt ervoor dat we strak kunnen plannen en ook garant staan voor kwaliteit.


Uw ontzorgen is onze kracht, het complete buitenleven onder 1 dak.


Contact
11065902_742364905867690_3373327107294708091_n